Mater - cyfarfodydd

Adoption of Discretionary Cost of Living Support Scheme and Policy Framework

Cyfarfod: 12/07/2022 - Cabinet (eitem 16.)

16. Mabwysiadu Fframwaith Polisi a Chynllun Cefnogi Costau Byw yn ôl Disgresiwn pdf icon PDF 120 KB

Pwrpas:        Cymeradwyo Cynllun yn ôl Disgresiwn i ddefnyddio dyraniad cyllid o £1.14m y Cyngor i ddarparu taliad costau byw o £150 i aelwydydd cymwys.

Dogfennau ychwanegol: