Mater - cyfarfodydd

Cofnodion

Cyfarfod: 08/06/2022 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio (eitem 4)

4 Cofnodion pdf icon PDF 78 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 14 Mawrth 2022.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Mawrth 2022, fel y’i cynigwyd a’u heiliwyd gan Sally Ellis ac Allan Rainford.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r cofnodion fel cofnod cywir.