Mater - cyfarfodydd

Schedule of Meetings 2022/23

Cyfarfod: 24/05/2022 - Cyngor Sir y Fflint (eitem 10)

10 Amserlen o Gyfarfodydd 2022/23 pdf icon PDF 74 KB

Pwrpas:        Galluogi’r Cyngor i ystyried yr Amserlen ddrafft o gyfarfodydd ar Gyfer 2022/23.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) yr amserlen o gyfarfodydd ar gyfer 2022/23 yn dilyn ymgynghoriad.   Dyluniwyd yr Amserlen Gyfarfodydd bob blwyddyn yn seiliedig ar gylchoedd cyfarfod rheolaidd, diwrnodau cyfarfod rheolaidd pan fo’n bosibl, a chydag ymgysylltu helaeth er mwyn sicrhau nad oedd ymrwymiadau adrodd a / neu gyfarfodydd yn gwrthdaro.

 

Cynigiodd y Cynghorydd Bernie Attridge yr argymhellion, ac eiliwyd hynny gan y Cynghorydd David Healey.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r amserlen ddrafft o gyfarfodydd ar gyfer 2022/23, fel y’i hatodwyd i’r adroddiad.