Mater - cyfarfodydd

Communal Heating Charges 2022/23

Cyfarfod: 06/07/2022 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau (eitem 6.)

6. Ffioedd Gwresogi Ardaloedd Cymunedol 2022/23 pdf icon PDF 112 KB

Pwrpas:        Ystyried y ffioedd gwresogi arfaethedig mewn eiddo’r cyngor gyda systemau gwresogi ardaloedd cymunedol ar gyfer 2022/23 cyn cael cymeradwyaeth y Cabinet.

Dogfennau ychwanegol: