Mater - cyfarfodydd

NEWydd Business Plan 2022/23

Cyfarfod: 15/03/2022 - Cabinet (eitem 133)

Cynllun Busnes NEWydd 2022/23

Pwrpas:        Cyflwyno Cynllun Busnes NEWydd Arlwyo a Glanhau Cyf 2022/23 i'w gymeradwyo.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad a amlinellodd y Cynllun Busnes NEWydd ar gyfer 2022/23.

 

            Ym mis Hydref 2021, cytunodd y Cabinet ar Gytundeb Consesiwn Gwasanaethau estynedig gyda NEWydd o 1 Ebrill tan 31 Mawrth 2024.  Yn unol â’r trefniadau, roedd gofyn i NEWydd gynhyrchu Cynllun Busnes Blynyddol i gynnwys cyllido a rhagolygon ariannol.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)        Bod y risgiau strategol yr oedd y busnes yn wynebu yn cael ei nodi, a bod y Cynllun Busnes 2022/23 gan gynnwys lliniaru’r risgiau a nodwyd, yn cael ei ardystio, a

 

(b)       Bod y Cabinet yn parhau i gefnogi a chymeradwyo’r dull gyfredol ynghylch pwerau dirprwyedig mewn perthynas â gosod pris prydau ysgol gynradd (dirprwywyd i’r Aelod Cabinet a Chyfarwyddwr Rheoli).