Mater - cyfarfodydd

Code of Corporate Governance

Cyfarfod: 26/01/2022 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio (eitem 49)

49 Cod Llywodraethu Corfforaethol pdf icon PDF 124 KB

Cadarnhau’r adolygiad o'r Cod Llywodraethu Corfforaethol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr adroddiad ar adolygiad blynyddol y Cod Llywodraethu Corfforaethol cyn i'r Pwyllgor Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd ei ystyried ym mis Mehefin. Tynnodd sylw at Adran 2 y ddogfen, sy’n myfyrio ar y newidiadau o ran trefniadau llywodraethu yn ystod y pandemig.

 

Croesawodd Sally Ellis argaeledd gwybodaeth ynghylch gwaith y Pwyllgor Adfer ar wefan y Cyngor. Nodwyd ei hawgrym i’w wneud yn fwy eglur yn y Cod gan swyddogion, gan gynnwys y Prif Weithredwr, a ddywedodd bod tryloywder gwybodaeth o’r fath yn cydymffurfio â gofynion y Cod.

 

Cafodd yr argymhelliad ei gynnig gan y Cynghorydd Arnold Wolley a’i eilio gan y Cynghorydd Martin White.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r Cod Llywodraethu Corfforaethol fel y’i diweddarwyd  i gael ei fabwysiadu fel rhan o Gyfansoddiad y Cyngor.