Mater - cyfarfodydd

Housing Strategy and Action Plan

Cyfarfod: 14/12/2021 - Cabinet (eitem 83)

83 Strategaeth Tai a Chynllun Gweithredu pdf icon PDF 102 KB

Pwrpas:        Nodi'r Cynllun Gweithredu Cynnydd Hydref 2021.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Hughes yr adroddiad a oedd yn rhoi diweddariad blynyddol ar y cynnydd i gyflawni’r blaenoriaethau yn Strategaeth Tai Lleol 2019-24.

 

            Roedd cynllun gweithredu ar gyfer y Strategaeth Tai a oedd yn nodi tair blaenoriaeth gyda meysydd allweddol i weithredu arnynt o dan bob blaenoriaeth:

 

Blaenoriaeth 1: Cynyddu’r cyflenwad i ddarparu’r math cywir o gartrefi yn y lleoliad cywir

Blaenoriaeth 2: Darparu cefnogaeth i sicrhau bod pobl yn byw ac yn aros yn y math cywir o gartref

            Blaenoriaeth 3: Gwella ansawdd a chynaliadwyedd cartrefi.

 

             Roedd pob un o’r blaenoriaethau wedi’u manylu yn yr adroddiad, ynghyd â sut y byddai’r Cyngor yn mynd i’r afael â’r blaenoriaethau yn y cynllun gweithredu.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi adroddiad cynnydd Hydref 2021 y Cynllun Gweithredu.