Mater - cyfarfodydd

Cyber Security

Cyfarfod: 10/11/2021 - Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd (eitem 34)

Seiberddiogelwch

Rhoi adroddiad a chyflwyniad i Aelodau’r Pwyllgor ar ganfyddiadau cychwynnol yr ymchwiliadau ynghylch rheoli risgiau seiber.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd yr eitem hon ei chyflwyno a’i thrafod.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn nodi’r adroddiad ar gyfer Seiberddiogelwch yng Nghronfa Bensiynau Clwyd am gasgliadau cychwynnol oedd yn ymwneud â rheoli risgiau seiber.