Mater - cyfarfodydd

Economic and Market Update and Investment Stratey and Manager Summary

Cyfarfod: 10/11/2021 - Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd (eitem 29)

29 Diweddariad ar yr Economi a'r Farchnad a'r Strategaeth Fuddsoddi a Chrynodeb Rheolwyr pdf icon PDF 104 KB

Darparu diweddariad i Aelodau’r Pwyllgor ar yr economi a’r farchnad a pherfformiad y Gronfa a Rheolwyr y Gronfa.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cadarnhaodd Mr Harkin bod gwerth asedau’r Gronfa ar ddiwedd mis Medi tua £2.4 biliwn ac roedd y Gronfa wedi perfformio’n dda yn erbyn yr holl feincnodau.  Meincnodau dosbarthiadau asedau'r Gronfa oedd yn gyrru’r perfformiad cryf, oedd dyraniad ecwiti a phortffolio dyrannu tactegol. O ystyried sefyllfa gadarnhaol y Gronfa, nid oedd yna faterion i’w hadrodd ond byddai’r portffolio yn parhau i gael ei adolygu’n rheolaidd.

 

PENDERFYNWYD:

 

Ystyriodd a nododd y Pwyllgor y diweddariad.