Mater - cyfarfodydd

Cwestiynau gan Aelodau am Gofnodion Pwyllgorau

Cyfarfod: 07/12/2021 - Cyngor Sir y Fflint (eitem 71)

Cwestiynau gan Aelodau am Gofnodion Pwyllgorau

Pwrpas:        Mae’r Llyfr Cofnodion, Argraffiad 1 2021/22, wedi ei ddosbarthu i'r Aelodau.  Mae hawl gan yr Aelodau ofyn cwestiynau am y cofnodion hyn, yn amodol ar gyfyngiadau penodol, a bydd yr atebion yn cael eu darparu yn y cyfarfod. Mae’n rhaid cyflwyno unrhyw gwestiwn i’r Rheolwr Democratiaeth a Llywodraethu cyn diwedd y diwrnod gwaith ar Dydd Mercher, 1 Rhagfyr, 2021.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim.