Mater - cyfarfodydd

School Modernisation – Consultation on enlargement of premises at Drury C.P. School and Penyffordd C.P. School

Cyfarfod: 16/11/2021 - Cabinet (eitem 74)

74 Moderneiddio Ysgolion – Ymgynghoriad ar ehangu'r safle yn Ysgol Gynradd Drury ac Ysgol Gynradd Penyffordd pdf icon PDF 88 KB

Pwrpas:        Mae’r adroddiad yn ceisio cymeradwyaeth y Cabinet i ymgynghori ar ehangu safle’r ysgol yn ysgolion cynradd Drury a Penyffordd.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Roberts yr adroddiad sy’n ceisio cymeradwyaeth y Pwyllgor i ymgynghori drwy God Trefniadaeth Ysgolion Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 ynghylch estyn dwy ysgol – Ysgol Gynradd Drury ac Ysgol Penyffordd.

 

            Mae’r cod yn nodi gofynion addasiadau rheoledig i ysgolion cymunedol, sefydledig a gwirfoddol mewn perthynas ag estyn safle ysgolion.

 

            Mae’r prosiectau buddsoddi arfaethedig yn Ysgol Gynradd Drury ac Ysgol Gynradd Penyffordd yn cyrraedd y trothwyon ar gyfer ymgynghori ynghylch cynyddu nifer y lleoedd yn yr ysgolion drwy fframwaith cyfreithiol Llywodraeth Cymru.

 

Yn Ysgol Gynradd Drury byddai nifer y lleoedd yn cynyddu i 180. Yn Ysgol Penyffordd byddai nifer y lleoedd yn cynyddu i 375.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo ymgynghoriad drwy God Trefniadaeth Ysgolion Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 ynghylch estyn safleoedd Ysgol Gynradd Drury ac Ysgol Penyffordd.