Mater - cyfarfodydd

Empty Homes (E&E OSC)

Cyfarfod: 12/10/2021 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi (eitem 33)

33 Cartrefi Gwag pdf icon PDF 97 KB

Rhoi trosolwg o’r gwaith a wnaed gan y Gwasanaeth Cartrefi Gwag

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Amddiffyn y Gymuned a Busnes adroddiad i ddarparu trosolwg o'r gwaith a wneir gan y Gwasanaethau Cartrefi Gwag. Rhoddodd gyflwyniad ar y cyd â'r Swyddog Datblygu Cartrefi Gwag a oedd yn ymdrin â'r canlynol:          

 

  • Cyd-destun
  • Cyflawniadau ers 2019
  • Astudiaethau achos

 

Diolchodd y Cynghorydd Patrick Heesom i'r Rheolwr Amddiffyn y Gymuned a Busnes am safon uchel ei hadroddiad.

 

Gwnaeth y Cynghorydd Chris Bithell sylwadau ar broblem eiddo gwag a oedd wedi dadfeilio a'r angen i ddod ag o yn ôl i ddefnydd cyn gynted â phosibl i fynd i'r afael â'r angen am dai.  

 

Cynigiwyd yr argymhellion gan y Cynghorydd Patrick Heesom ac fe'u heiliwyd gan y Cynghorydd Joe Johnson.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi a chefnogi cynnwys yr adroddiad.