Mater - cyfarfodydd

Governance and Audit Committee Action Tracking

Cyfarfod: 14/03/2022 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio (eitem 64)

64 Olrhain Gweithred y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio pdf icon PDF 79 KB

Rhoi gwybod i’r Pwyllgor am y camau gweithredu sy’n codi o’r pwyntiau a godwyd mewn cyfarfodydd Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Archwilio Mewnol, Perfformiad a Risg ddiweddariad ar gamau gweithredu o gyfarfodydd blaenorol.

 

Cynigiwyd yr argymhelliad gan y Cynghorydd Janet Axowrthy a'i eilio gan y Cynghorydd Geoff Collett.

 

PENDERFYNWYD:

 

Derbyn yr adroddiad.