Mater - cyfarfodydd

Governance and Audit Committee Action Tracking

Cyfarfod: 26/01/2022 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio (eitem 53)

53 Olrhain Gweithredu pdf icon PDF 80 KB

Hysbysu'rPwyllgor o'r camau gweithredu sy'n deillio o bwyntiau a godwyd yng nghyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor Archwilio.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Archwilio Mewnol, Perfformiad a Risg ddiweddariad ar gamau gweithredu o gyfarfodydd blaenorol.

 

Cafodd yr argymhelliad ei gynnig gan y Cynghorydd Joe Johnson a’i eilio gan Sally Ellis.

 

PENDERFYNWYD:

 

Derbyn yr adroddiad.