Mater - cyfarfodydd

Procurement of Domestic Energy Goods and Services

Cyfarfod: 21/09/2021 - Cabinet (eitem 45)

45 Caffael Nwyddau a Gwasanaethau Ynni Cartref

Pwrpas:        Er mwyn gwneud cais i gymeradwyo caffel cytundeb cyfnewid ar gyfer darparu nwyddau a gwasanaethau ynni cartref yn Sir y Fflint.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Roberts yr adroddiad a oedd yn ceisio cymeradwyaeth i gaffael darpariaeth gwasanaethau atal a chymorth wedi’u hariannu Teuluoedd yn Gyntaf am hyd at flwyddyn, yn ddibynnol ar Llywodraeth Cymru yn cymeradwyo mwy o gyllid.

           

PENDERFYNWYD:

 

Bod angen ail-gaffael y Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf (ariennir gan Lywodraeth Cymru) am gyfnod o ddwy flynedd (Ebrill 2022 - Mawrth 2024) gyda’r dewis i ymestyn am flwyddyn arall os bydd angen.