Mater - cyfarfodydd

Adoption of definitions of anti-Semitism and Islamophobia

Cyfarfod: 21/09/2021 - Cabinet (eitem 43)

43 Mabwysiadu diffiniadau ar gyfer gwrth-Semitiaeth ac Islamoffobia pdf icon PDF 124 KB

Pwrpas:        Gwahodd y Cabinet i fabwysiadu diffiniadau ar gyfer gwrth-Semitiaeth ac Islamoffobia.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Roberts adroddiad ac eglurodd bod llawer o lywodraethau ac awdurdodau lleol y DU wedi mabwysiadu diffiniad gwaith Cynghrair Ryngwladol Cofio’r Holocost o wrth-semitiaeth.

 

            Roedd diffiniad Gr?p Seneddol Pob Plaid ar Fwslimiaid Prydeinig o Islamoffobia yn cael ei fabwysiadu’n ffurfiol gan nifer o gynghorau a sefydliadau cyhoeddus eraill, fel prifysgolion.

 

            Argymhellwyd bod y Cabinet, ar ran y Cyngor yn mabwysiadu’r diffiniad o wrth-semitiaeth ac Islamoffobia, i gael ei ddefnyddio fel rhan o’r diwylliant gwaith a mabwysiadu mwy o Amrywiaeth mewn Democratiaeth – gan gydnabod pwysigrwydd cymdeithas oddefgar a chynhwysol o fewn Sir y Fflint. 

 

Roedd y Cynghorydd Johnson yn croesawu’r adroddiad ac yn mynegi pwysigrwydd cefnogi’r diffiniadau.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y canlynol yn cael ei fabwysiadu ar ran y Cyngor:

 

 (i) Diffiniad gwrth-semitiaeth Cynghrair Ryngwladol Cofio’r Holocost (IHRA) a;

 

 (ii) Diffiniad Gr?p Seneddol Holl Bleidiau ar Fwslimiaid Prydeinig o Islamoffobia.