Mater - cyfarfodydd

Treasury Management Annual Report 2020/21

Cyfarfod: 21/09/2021 - Cabinet (eitem 38)

38 Adroddiad Blynyddol Rheoli’r Trysorlys 2020/21 pdf icon PDF 116 KB

Pwrpas:        Cyflwyno Adroddiad Blynyddol Rheoli'r Trysorlys 2020/21 drafft i'r Aelodau i'w argymell i'r Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Roedd y Cynghorydd Johnson wedi cyflwyno’r adroddiad oedd yn cynnwys Adroddiad Blynyddol Rheoli Trysorlys drafft 2020/21 a oedd ynghlwm â’r adroddiad.

 

            Fel sy’n ofynnol gan Reolau Gweithdrefn Ariannol y Cyngor, roedd yr Adroddiad Blynyddol wedi’i adolygu gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar 28 Gorffennaf 2021 ble roedd swyddogion yn ymateb i gwestiynau i foddhad y Pwyllgor ac nid oedd unrhyw faterion penodol i’w dwyn i sylw’r Cabinet.

 

            Mewn newid i’r argymhelliad a argraffwyd, argymhellwyd bod yr adroddiad yn cael ei gyflwyno i’r Cyngor ar 7 Rhagfyr 2021 ar gyfer cymeradwyaeth derfynol.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod yr Adroddiad Blynyddol Rheoli Trysorlys drafft 2020/21 yn cael ei argymell i’r Cyngor ar 7 Rhagfyr 2021 ar gyfer cymeradwyaeth derfynol.