Mater - cyfarfodydd

Request to depart from Flintshire County Council's Vehicle Specification for Private Hire Vehicles

Cyfarfod: 29/07/2021 - Is-bwyllgor Trwyddedu (eitem 3.)

Cais i ymadael o Fanyleb Cerbydau Cyngor Sir y Fflint ar gyfer Cerbydau Hurio Preifat

Pwrpas:        Yr Aelodau i ystyried cais i ymadael o fanyleb cerbydau Cyngor Sir y Fflint ar gyfer Cerbydau Hurio Preifat, i ganiatáu i gerbyd nad yw’n bodloni’r maen prawf hwnnw i gael ei drwyddedu.

 

Dogfennau ychwanegol: