Mater - cyfarfodydd

Corporate Parenting and Fostering Strategy update

Cyfarfod: 01/07/2021 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd (eitem 24)

Y diweddaraf ar y Strategaeth Rhianta a Maethu Corfforaethol (Eitem ar lafar)

Pwrpas:        I roi gwybod i Aelodau am newidiadau i Faethu yn genedlaethol allai effeithio ar Sir y Fflint ac mae’n cynnwys gwybodaeth sensitif iawn.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

                        Roeddy Swyddog Marchnata a Recriwtio wedi rhannu newyddion ar Fenter Genedlaethol i wella Recriwtio Gofal Maeth ar gyfer Awdurdodau Lleol i gael ei lansio canol-Gorffennaf.  Eglurodd y cefndir ar gyfer maethu a’r gwahaniaeth rhwng maethu Awdurdod Lleol a busnesau yn hysbysebu ar gyfer Gofalwyr Maeth i sefydliadau gwneud elw.

 

                        Dywedodd yr Uwch Reolwr - Plant a’r Gweithlu bod heddiw i wneud Aelodau yn ymwybodol o gyhoeddiad yng nghanol Gorffennaf ac y byddai’r Swyddog Marchnata a Recriwtio yn dychwelyd ac yn rhoi cyflwyniad unwaith yr oedd wedi mynd yn fyw.

           

PENDERFYNWYD:

 

Nodi’r diweddariad.