Mater - cyfarfodydd

Forward Work Programme and Meeting Schedule

Cyfarfod: 17/06/2021 - Pwyllgor Adfer (eitem 10)

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol a'r Rhestr o Gyfarfodydd (ar lafar)

Pwrpas:        Gosod y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol ar gyfer y Pwyllgor Adfer, gan gynnwys dyddiadau cyfarfodydd yn y dyfodol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Yr eitemau ar gyfer y ddau gyfarfod nesaf oedd:

 

15 Gorffennaf

·         Crynodeb o Gynlluniau Busnes Adfer ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol ac Addysg ac Ieuenctid; a

·         Rheolwr Mentergarwch ac Adfywio i gyflwyno gwaith Gr?p Tactegol i gefnogi canol trefi.

 

5 Awst

·         Crynodeb o Gynlluniau Busnes Adfer ar gyfer Gwasanaethau Stryd a Chludiant a Thai ac Asedau; a

·         Rheolwr Budd-daliadau i roi cyflwyniad am waith Gr?p Tactegol Adferiad Tlodi a Phobl Ddiamddiffyn.

 

Yn ychwanegol, bydd y Gofrestr Risgiau Corfforaethol diweddaraf llawn yn cael ei rannu yn un o’r cyfarfodydd, ynghyd â’r wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa’n lleol. Byddai dyddiadau’r cyfarfodydd a sleidiau’r cyflwyniad yn cael eu dosbarthu i’r Pwyllgor.

 

Cafodd hyn ei gynnig gan y Cadeirydd a’i eilio gan y Cynghorydd Hilary McGuill.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod yr eitemau ar yr agenda ar gyfer mis Gorffennaf ac Awst yn cael eu cytuno fel y trafodwyd.