Mater - cyfarfodydd

Regional Recovery Coordinating Group Terms of Reference and Work Programme

Cyfarfod: 17/06/2021 - Pwyllgor Adfer (eitem 9)

9 Cylch Gorchwyl a Rhaglen Waith y Grwpr Cydlynu Adferiad Rhanbarthol pdf icon PDF 81 KB

Pwrpas:        Derbyn gwybodaeth am y Grwp Gydlynu’r Adferiad Rhanbarthol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr adroddiad am y Gr?p Cydlynu Adferiad sydd yn cynnwys partneriaid aml asiantaeth strategol er mwyn cydlynu a gweithredu strategaeth adferiad rhanbarthol.  Fel Cadeirydd y Gr?p Cydlynu Adferiad, roedd y cyflwyniad yn sôn am y canlynol:

 

·         Amcanion Strategol fel Cyngor Partner

·         Gwyliadwriaeth, Amddiffyniad a Gorfodaeth Leol

·         Gwasanaeth Olrhain a Diogelu

·         Y Rhaglen Frechu

·         Profi

 

Rhoddodd y Cadeirydd deyrnged i bob swyddog oedd yn ymwneud â’r ymateb i’r argyfwng. Cafodd ei sylwadau eu heilio gan y Cynghorydd Ian Roberts ac Aelodau o’r Pwyllgor.

 

Fe atebodd y Prif Weithredwr gwestiynau am brofion llif unffordd,  brechiadau lleol a chyfrifoldebau hunan-ynysu. Fe aeth ymlaen i roi diweddariad am y sefyllfa ddiweddaraf yn lleol ac yn genedlaethol.

 

Cafodd yr argymhelliad ei gynnig a’i eilio gan y Cynghorwyr Marion Bateman a Joe Johnson.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi Cylch Gorchwyl y Gr?p Cydlynu Adferiad Rhanbarthol.