Mater - cyfarfodydd

Corporate Recovery Objectives

Cyfarfod: 17/06/2021 - Pwyllgor Adfer (eitem 5)

5 Amcanion Adfer Corfforaethol pdf icon PDF 93 KB

Pwrpas:        Mabwysiadu set wedi’i diweddaru o Amcanion Adfer Corfforaethol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr amcanion corfforaethol sydd wedi’u diweddaru ar gyfer ail gam yr adferiad a argymhellwyd i gael eu mabwysiadu. Byddai’r rhain yn destun adolygiad trwy gydol y cyfnod adferiad.

 

Gan ymateb i gwestiwn gan y Cadeirydd, awgrymodd y Prif Weithredwr bod Crynodeb o Gynlluniau Adfer Busnes ar gyfer Gofal Cymdeithasol ac Addysg yn cael eu hystyried yng nghyfarfod mis Gorffennaf, gyda Gwasanaethau Stryd a Chludiant a Thai ac Asedau’n cael eu rhannu ym mis Awst.

 

Cafodd yr argymhelliad o fewn yr adroddiad ei gynnig gan y Cynghorydd Patrick Heesom a’i eilio gan y Cynghorydd Joe Johnson.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cefnogi a mabwysiadu'r Amcanion Adferiad Corfforaethol.