Mater - cyfarfodydd

Action Tracking

Cyfarfod: 10/02/2022 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol (eitem 78)

78 Olrhain Gweithred pdf icon PDF 75 KB

Pwrpas:        Rhoi gwybod i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Hwylusydd Trosolwg a Chraffu y wybodaeth ddiweddaraf ar gamau gweithredu’n codi o gyfarfodydd blaenorol oedd wedi eu cwblhau i gyd neu ar y trywydd iawn. Roedd aelodau’r Pwyllgor wedi cael copi o’r llythyr i’r Bwrdd Iechyd yn amlinellu pryderon y Pwyllgor am y lefelau dyledion a byddai’r ymateb yn cael ei rannu pan fydd wedi’i dderbyn.

 

Cynigiwyd yr argymhelliad gan y Cynghorydd Arnold Woolley a'i eilio gan y Cynghorydd Andy Williams.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn nodi'r cynnydd sydd wedi’i wneud.