Mater - cyfarfodydd

Action Tracking

Cyfarfod: 13/01/2022 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol (eitem 68)

68 Olrhain Gweithred pdf icon PDF 74 KB

Pwrpas:        Rhoi gwybod i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Hwylusydd Trosolwg a Chraffu adroddiad ar gynnydd y camau gweithredu oedd yn codi o’r cyfarfodydd blaenorol.  Yn unol â’r cais, byddai’n cylchredeg copi o’r llythyr a gafodd ei anfon at y Bwrdd Iechyd i’r holl Aelodau. 

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn nodi'r cynnydd sydd wedi’i wneud.