Mater - cyfarfodydd

Pooling Investment in Wales

Cyfarfod: 09/06/2021 - Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd (eitem 10)

10 Cyfuno Buddsoddiadau yng Nghymru pdf icon PDF 97 KB

Darparu diweddariad i Aelodau’r Pwyllgor ar weithrediad Cyfuno Buddsoddiadau yng Nghymru

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyfeiriodd Mr Latham at y pwyntiau allweddol canlynol mewn perthynas â chyfuno buddsoddiadau’r Gronfa yn PPC:

 

-       Perfformiodd y Gronfa Aml-Ased a’r Gronfa Ecwiti Cyfleoedd Byd-eang yn well na’r meincnod.

-       Llwyddodd y gronfa Ecwiti Cyfleoedd Byd-Eang leihau amlygiad carbon 25% ym mis Ebrill a bydd y Gronfa yn parhau i dderbyn adroddiadau ar y cynnydd.

-       Bydd proses bontio’r ecwiti marchnad datblygol Wellington yn digwydd ar 6 Hydref 2021, sydd hefyd yn cynnwys gostyngiad carbon o 25%.

-       Dywedodd fod yr is-gr?p Buddsoddi Cyfrifol, sy’n cynnwys Mrs Fielder fel cynrychiolydd y Gronfa ar yr is-gr?p, wedi cwblhau llawer o waith mewn perthynas â buddsoddi cyfrifol.

-       Yn ogystal, mae swyddogion y Gronfa wedi bod yn gweithio gyda PPC ar bortffolio Marchnadoedd Preifat ar y cyd â Mercer, a bydd y Pwyllgor yn derbyn diweddariad ar y gwaith yma yn y dyfodol.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn ystyried ac yn nodi'r diweddariad