Mater - cyfarfodydd

Pension Administration/Communication Update

Cyfarfod: 09/06/2021 - Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd (eitem 8)

8 Diweddariad Gweinyddu Pensiwn/ Cyfathrebu pdf icon PDF 141 KB

Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau’r Pwyllgor mewn perthynas â materion gweinyddu a chyfathrebu.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyfeiriodd Mrs Williams at yr ymateb i’r ymgynghoriad ynghylch cod newydd TPR, a gylchredwyd ar wahân.Dywedodd fod y rhan fwyaf o’r adroddiad yn ymwneud ag eitemau safonol ac felly amlygodd yr eitem ychwanegol, sef yr arolwg boddhad i gyflogwyr ac aelodau sy’n gofyn am adborth ar y ddarpariaeth gwasanaeth.

 

Diolchodd Mr Hibbert i’r tîm am eu gwaith caled a’u hymdrechion, sy’n amlwg o edrych ar y canlyniadau ardderchog yn yr adroddiad.

 

PENDERFYNWYD:

 

Ystyried a nodi’r diweddariad.