Mater - cyfarfodydd

NEWydd Catering and Cleaning - Annual Review

Cyfarfod: 15/06/2021 - Cabinet (eitem 10)

Adolygiad Blynyddol – Arlwyo a Glanhau NEWydd

Pwrpas:        Cyflwyno cynllun busnes tair blynedd NEWydd (2021/22 i 2023/24) ar gyfer ei ystyried, ei adolygu a’i gefnogi.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin adroddiad oedd yn rhoi trosolwg o berfformiad Arlwyo a Glanhau NEWydd yn 2020/21 gan dynnu sylw at yr anawsterau a chyfleoedd a wynebwyd yn ystod y cyfnod hwnnw.

           

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod y newidiadau a wnaed i Gynllun Busnes NEWydd a’r amcanion strategol diwygiedig ar gyfer y busnes yn cael eu cymeradwyo; a

 

(b)       Bod cyflawniadau NEWydd yn ystod y flwyddyn heriol hon yn cael eu nodi, a bod cynigion ar gyfer y cyfnod adferiad a chynlluniau’r cwmni ar gyfer twf dros y blynyddoedd i ddod yn cael eu cefnogi.