Mater - cyfarfodydd

Procurement of Welsh Housing Quality Standard (WHQS) Envelope Works to Council Owned Properties

Cyfarfod: 15/06/2021 - Cabinet (eitem 11)

Caffael Gwaith Amlennu SATC ar eiddo sy’n berchen i’r Cyngor

Pwrpas:        Penodi contractwyr i ddarparu rhaglen Amlennu T? Cyfan y Cyngor drwy fframwaith Procure Plus.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Hughes yr adroddiad ac eglurodd fod y Cyngor wedi cychwyn ar brosiect uchelgeisiol i gyflwyno Safon Ansawdd Tai Cymru ar bob un o’i gartrefi erbyn 2020.  

 

Cam olaf y rhaglen oedd cyflwyno ‘gwaith amgylchynu’. Bydd y rhaglen tynnu at ei therfyn ym mis Rhagfyr 2021 oherwydd cyfyngiadau a wynebwyd yn sgil pandemig Covid-19. 

 

Roedd yr adroddiad yn cynnig penodi contractwr ar gyfer y gwaith sydd yn weddill.

           

PENDERFYNWYD:

 

Bod yr Aelodau yn cefnogi Dyfarniad Uniongyrchol i gontractwr a enwir yn yr adroddiad, i ymgymryd â Rhaglen Amgylchynu T? Cyfan, drwy’r fframwaith Procure Plus.