Mater - cyfarfodydd

Approval of Costs for new housing scheme at Duke Street, Flint

Cyfarfod: 20/04/2021 - Cabinet (eitem 125)

Cymeradwyo costau ar gyfer cynllun tai newydd yn Duke Street, Y Fflint

Pwrpas:        Cymeradwyo datblygu dau gartref rhent cymdeithasol yn Duke Street Y Fflint.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Hughes yr adroddiad a oedd yn ceisio cymeradwyaeth i ddatblygu dau gartref Rhent Cymdeithasol newydd yn Duke Street, Y Fflint.

 

            Roedd yr adroddiad a’r atodiadau yn darparu gwybodaeth fanwl am y cynllun arfaethedig, gan gynnwys lleoliad, y mathau o eiddo y bwriedir eu hadeiladu, dyluniad, gosodiad a'r costau adeiladu rhagamcanol.

           

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Cymeradwyo datblygu dau gartref Rhent Cymdeithasol newydd yn Duke Street, Y Fflint; a

 

(b)       Cymeradwyo’r benthyca darbodus gofynnol (fel y’i amlinellir yn yr adroddiad)(yn amodol ar gymeradwyaeth a gwiriad terfynol) er mwyn ariannu’r datblygiad arfaethedig yn Duke Street, Y Fflint.