Mater - cyfarfodydd

Graphic Design and Print Framework

Cyfarfod: 20/04/2021 - Cabinet (eitem 124)

Fframwaith Dylunio Graffeg ac Argraffu

Pwrpas:         Ceisio cymeradwyaeth gan y Cabinet ar gyfer fframwaith System Prynu Ddeinamig newydd. 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin yr adroddiad a oedd yn darparu manylion yngl?n â fframwaith caffael argraffu a dylunio presennol Sir y Fflint a rennir gyda Sir Ddinbych.

 

            Y tro diwethaf i’r fframwaith gael ei ddiweddaru oedd yn 2017, ac fe’i hadolygwyd yn 2020 pan gynigwyd System Brynu Ddeinamig.  Roedd angen i’r fframwaith presennol, er yn addas i’r diben, gael mwy o hyblygrwydd o ran cael rhagor o ddewis o ddarparwyr er mwyn sicrhau gwerth am arian.

           

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo fframwaith newydd System Brynu Ddeinamig.