Mater - cyfarfodydd

North East Wales (NEW) Homes Business Plan 2020/2049

Cyfarfod: 16/02/2021 - Cabinet (eitem 103)

Cynllun Busnes Cartrefi Gogledd Ddwyrain Cymru 2020/2049

Pwrpas:        Cymeradwyo Cynllun Busnes Cartrefi Gogledd Ddwyrain Cymru 2020/2049.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Hughes yr adroddiad a Chynllun Busnes Cartrefi Gogledd Ddwyrain Cymru 2020/2049.

 

            Mae’r Cynllun Busnes yn nodi elfennau allweddol o Strategaeth Ddatblygu arfaethedig y cwmni i gynyddu’r nifer o Eiddo Rhent Fforddiadwy i'w cyflawni dros y tair blynedd nesaf i unedau.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo Cynllun Busnes Cartrefi Gogledd Ddwyrain Cymru 2020/2049.