Mater - cyfarfodydd

Capital Programme Monitoring 2020/21 (Month 9)

Cyfarfod: 16/02/2021 - Cabinet (eitem 98)

98 Monitro Rhaglen Gyfalaf 2020/21 (Mis 9) pdf icon PDF 375 KB

Pwrpas:        Monitro Rhaglen Gyfalaf 2020/21 (Mis 9).

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Banks yr adroddiad a oedd yn crynhoi’r newidiadau a wnaed i Raglen Gyfalaf 2020/21 ers ei gosod ym mis Ionawr 2020 hyd at ddiwedd Mis 9, ynghyd â’r gwariant hyd yma a’r sefyllfa derfynol a ragwelid.

 

            GweloddGwelodd y Rhaglen Gyfalaf gynnydd net o £0.506 miliwn yn ystod y cyfnod a oedd yn cynnwys:

 

·         Cynnydd net o £0.423 miliwn yng nghyllideb y rhaglen (Cronfa’r Cyngor £0.821 miliwn, y Cyfrif Refeniw Tai £0.398 miliwn);

·         Swm Net i’w Ddwyn Ymlaen i 2021/22, wedi’i gymeradwyo ym Mis 6, o £0.083 miliwn;

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Cymeradwyo’r adroddiad;

 

 (b)      Cymeradwyo'r addasiadau dwyn ymlaen; a

 

 (c)       Chymeradwyo ariannu cynlluniau o'r sefyllfa bresennol.