Mater - cyfarfodydd

Audit Committee Action Tracking

Cyfarfod: 02/06/2021 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio (eitem 10)

10 Olrhain Gweithred y Pwyllgor Archwilio pdf icon PDF 79 KB

Rhoi gwybod i’r Pwyllgor am y camau gweithredu sy’n codi o’r pwyntiau a godwyd mewn cyfarfodydd Pwyllgor Archwilio blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Archwilio Mewnol ddiweddariad ar gamau gweithredu o gyfarfodydd blaenorol.

 

Cynigiodd y Cynghorydd Janet Axworthy y dylid cefnogi’r argymhelliad ac fe’i heiliwyd gan Allan Rainford.

 

PENDERFYNWYD:

 

Derbyn yr adroddiad.