Mater - cyfarfodydd

Queensferry Campus – Capital investment Project

Cyfarfod: 22/09/2020 - Cabinet (eitem 17)

17 Campws Queensferry - Prosiect buddsoddi cyfalaf

Pwrpas:        Ceisio cymeradwyaeth i bontio bwlch ariannu trwy ddyraniad cyfalaf ychwanegol gan y Cyngor ac i ymrwymo i gontract adeiladu gyda chwmni adeiladu Kier ar gyfer y prosiect buddsoddi cyfalaf yn y campws, yn amodol ar gymeradwyaeth LlC ar gyfer yr achos busnes Llawn.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Roberts adroddiad yn eisio cymeradwyaeth i bontio bwlch ariannu trwy ddyraniad cyfalaf ychwanegol gan y Cyngor ac i ymrwymo i gontract adeiladu gyda chwmni adeiladu Kier ar gyfer y prosiect buddsoddi cyfalaf yn y campws, yn amodol ar gymeradwyaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer yr achos busnes Llawn.

 

Mae gwerth prosiect buddsoddi ysgol yr 21ain Ganrif yn uwch na’r cyllid sydd ar gael, ac mae’r adroddiad yn ceisio cymeradwyaeth y Cabinet i bontio’r bwlch fforddiadwyedd o £217K.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Bod yr Achos Busnes Llawn yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru ar sail diffyg prosiect o £216,588 yn cael ei fodloni o ddyraniad ychwanegol yn y rhaglen gyfalaf y Cyngor; a

 

 (b)      Yn amodol ar gymeradwyaeth Llywodraeth Cymru o’r Achos Busnes bod y Cyngor yn mynd i gytundeb adeiladau gyda Kier Construction (North West).