Mater - cyfarfodydd

Treasury Management Annual Report 2019/20

Cyfarfod: 22/09/2020 - Cabinet (eitem 11)

11 Adroddiad Blynyddol Rheoli’r Trysorlys 2019/20 pdf icon PDF 118 KB

Pwrpas:        Cyflwyno Adroddiad Blynyddol Rheoli'r Trysorlys 2019/20 drafft i'r Aelodau i'w argymell i'r Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Banks yr adroddiad a oedd yn cyflwyno Adroddiad Blynyddol Rheoli'r Trysorlys drafft ar gyfer 2019/20 i’w argymell i’r Cyngor ei gymeradwyo.

 

            Yn unol â Rheolau Gweithdrefn Ariannol y Cyngor, adolygwyd yr Adroddiad Blynyddol gan y Pwyllgor Archwilio ar 23 Gorffennaf 2020 i’w gyflwyno i’r Cyngor ar 20 Hydref 2020 yn amodol ar argymhelliad y Cabinet i’w gymeradwyo.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod Adroddiad Blynyddol Rheoli'r Trysorlys yn cael eu cymeradwyo a'u hargymell i'r Cyngor.