Mater - cyfarfodydd

Action Tracking

Cyfarfod: 09/09/2020 - Pwyllgor Archwilio (eitem 81)

81 Olrhain Gweithred pdf icon PDF 80 KB

Rhoi gwybod i’r Pwyllgor am y camau gweithredu sy’n codi o’r pwyntiau a godwyd mewn cyfarfodydd Pwyllgor Archwilio blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Rheolwr Archwilio Mewnol yr adroddiad diweddariad ar gynnydd ar weithredoedd o gyfarfodydd blaenorol. Roedd y mwyafrif wedi cael eu cwblhau ar wahân i’r cynlluniau i gynyddu cyfranogiad Aelodau, a byddai adroddiad yn cael ei dderbyn yn y cyfarfod nesaf.

 

Cafodd cynnig y Cynghorydd Heesom i gefnogi’r adroddiad, yn hytrach na’i dderbyn, ei eilio gan y Cynghorydd Paul Johnson.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cefnogi’r adroddiad.