Mater - cyfarfodydd

060792 - Application for a Change of Use from a Dwellinghouse (Use Class C3) to a Home for 11 Children (Use Class C2), Including the Conversion of the Garage Annex to On-Site Education Facility, and the Demolition of an On-Site Building and its Repla

Cyfarfod: 02/09/2020 - Pwyllgor Cynllunio (eitem 87)

87 060792 - Cais llawn - Cais am newid defnydd o dy annedd (defnyddio dosbarth C3) i gartref ar gyfer 11 o blant (defnyddio dosbarth C2), gan gynnwys newid yr annedd garej i gyfleuster addysg ar y safle, a dymchwel adeilad ar y safle a'i gyfnewid er mwyn darparu uned hunan-gynhaliol i un o'r plant (cyfanswm o 11 o blant). Cynnwys lle parcio car hefyd yn Oaklea Grange, Sandy Lane, Higher Kinnerton pdf icon PDF 101 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol: