Mater - cyfarfodydd

Review of Sideway-force Coefficient Routine Investigation Machine (SCRIM) Policy

Cyfarfod: 18/02/2020 - Cabinet (eitem 151)

151 Adolygiad o’r Polisi SCRIM (Peiriant Ymchwilio Arferol Cyfernod Grym Tua’r Ochr) pdf icon PDF 95 KB

Pwrpas:        Ceisio cymeradwyaeth y Cabinet ar gyfer y Polisi adolygedig ar gyfer ymwrthedd sgidio ar y rhwydwaith priffyrdd a fabwysiadwyd.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Thomas adolygiad o’r Adolygiad o’r Polisi Peiriant Ymchwilio Arferol Cyfeirnod Grym tua’r Ochr (SCRIM) a oedd yn ceisio alinio polisi’r Cyngor gyda chanllawiau Arferion Da Cynnal a Chadw Priffyrdd newydd.

           

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Cymeradwyo’r Polisi Peiriant Ymchwilio Arferol Cyfeirnod Grym tua’r Ochr a Llawlyfr Gweithredol ar gyfer rheoli Ymwrthedd Sgidio ar y Rhwydwaith Priffyrdd Mabwysiedig; a

 

(b)      Cefnogi adolygiad o’r rhwydwaith i ailddosbarthu safleoedd yn dilyn newidiadau i isadeiledd a chyfyngiadau cyflymder lleol.