Mater - cyfarfodydd

Treasury Management Strategy 2020/21

Cyfarfod: 18/02/2020 - Cabinet (eitem 141)

141 Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2020/21 pdf icon PDF 142 KB

Pwrpas:        Cyflwyno i’r Aelodau Strategaeth Rheoli’r Trysorlys Drafft 2020/21 i'w argymell i'r Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Banks y Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2020/21 i’w gymeradwyo a'i argymell i’r Cyngor.

 

            Roedd yr adroddiad wedi cael ei ystyried a’i gefnogi gan y Pwyllgor Archwilio ar 29 Ionawr 2020. Fel ychwanegiad i’r wybodaeth yn yr adroddiad, darparwyd hyfforddiant i Aelodau’r Cyngor ar 11 Rhagfyr 2019.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo Strategaeth Rheoli’r Trysorlys 2020/21 a’i argymell i’r Cyngor.