Mater - cyfarfodydd

Anti-Fraud and Corruption Strategy and Fraud Response Plan

Cyfarfod: 10/12/2019 - Cyngor Sir y Fflint (eitem 80)

80 Strategaeth Gwrth-dwyll a Llygredigaeth a Chynllun Ymateb i Dwyll pdf icon PDF 97 KB

Pwrpas:        Cael cytundeb Aelodau i’r newidiadau a wnaed o fewn Strategaeth Gwrth-dwyll a Llygredigaeth a Chynllun Ymateb i Dwyll y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) y Strategaeth Gwrth-dwyll a Llygredigaeth ac adroddiad y Cynllun Ymateb i Dwyll a ysgrifennwyd er lles gweithwyr, Aelodau, y cyhoedd, sefydliadau a busnesau sy’n delio gyda'r Cyngor a ddisgwylir i weithredu ag uniondeb hefyd.

 

            Amlinellodd y Strategaeth ymrwymiad y Cyngor i atal a chanfod twyll a’i bolisi ‘dim goddefgarwch’ tuag at weithredoedd twyll a llygredigaeth tebyg.

 

            Roedd yr adroddiad wedi cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd ar 27 Tachwedd lle cafodd ei gefnogi.

 

            Cynigiodd y Cynghorydd Heesom gymeradwyo’r argymhellion yn yr adroddiad ac eiliwyd hynny gan y Cynghorydd Hardcastle.

 

            Ar ôl eu rhoi i bleidlais, cymeradwywyd yr argymhellion.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Y dylid cymeradwyo'r Strategaeth Gwrth-dwyll a Llygredigaeth ddiwygiedig; ac

 

(b)       Y dylid cymeradwyo’r Cynllun Ymateb i Dwyll diwygiedig.