Mater - cyfarfodydd

Theatr Clwyd Trust Model Transition Staged Update Report

Cyfarfod: 17/12/2019 - Cabinet (eitem 124)

Adroddiad Diweddaru Fesul Cam Trawsnewid Model Ymddiriedolaeth Theatr Clwyd

Pwrpas:        Derbyn adroddiad fesul cam ar gynnydd hyd yma yn trosglwyddo Theatr Clwyd i fodel llywodraethu newydd o dan Fodel Cyflawni Amgen (MCA) y Cyngor erbyn Ebrill 2021.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

                        Cyflwynodd y Prif Wethredwr Adroddiad Diweddaru Fesul Cam Trawsnewid Model Ymddiriedolaeth Theatr Clwyd oedd yn darparu manylion am y cynnydd hyd yma. 

 

Bydd angen gwneud penderfyniad terfynol yngl?n â throsglwyddo erbyn canol 2020 i ganiatau digon o amser ar gyfer cynllunio i drawsnewid.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod y Cabinet yn cael ei sicrhau o gynnydd tuag at drawsnewid diogel i fodel ymddiriedolaeth annibynnol ar gyfer Theatr Clwyd, ar ffurf cwmni a gyfyngir drwy warant gyda statws elusennol, ar gyfer 1 Ebrill 2021; a

 

(b)       Bod penderfyniad terfynol i drosglwyddo’n cael ei wneud yn 2020 - yn seiliedig ar adroddiad diwydrwydd dyladwy terfynol llawn.