Mater - cyfarfodydd

Estyn Post Inspection Action Plan

Cyfarfod: 17/12/2019 - Cabinet (eitem 114)

114 Cynllun Gweithredu Ôl Arolwg Estyn pdf icon PDF 97 KB

Pwrpas:        Hysbysu'r Aelodau o’r Cynllun Gweithredu Ôl Arolwg Estyn yn dilyn yr Arolwg diweddar gan Estyn o Wasanaethau Addysg Cyngor Sir y Fflint.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

                        Cyflwynodd y Cynghorydd Roberts adroddiad Cynllun Gweithredu Ôl Arolwg Estyn oedd yn argymell cymeradwyo’r cynllun gweithredu drafft.

 

                        Roedd yr argymhellion wedi’u casglu ynghyd a byddent yn rhan o Gynllun y Cyngor a Chynllun Busnes Addysg ac Ieuenctid. Byddai cynnydd ar yr argymhellion hynny’n cael eu monitro bob mis a’u hadrodd yn rheolaidd i’r Cabinet a Phwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid.

                       

PENDERFYNWYD:

           

            Derbyn y cynllun gweithredu ôl arolwg drafft fel yr un terfynol.