Mater - cyfarfodydd

Strategic Equality Plan Annual Report 2018/19

Cyfarfod: 22/10/2019 - Cabinet (eitem 71)

71 Adroddiad Blynyddol Cydraddoldeb Strategol 2018/19 pdf icon PDF 211 KB

Pwrpas:        Cadarnhau’r cynnydd a wnaed yn erbyn y Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2018/19.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin yr Adroddiad Blynyddol Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2018/19, yn cynnwys yr Adroddiad Cynnydd Perfformiad.

 

            Esboniodd y Swyddog Gweithredol Busnes a Chyfathrebu Corfforaethol y byddai’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol presennol yn dod i ben ym mis Mawrth 2020 a byddai Cynllun Cydraddoldeb Strategol newydd yn cael ei lunio ar gyfer 2020/24.  

 

            Amlygwyd manylion o feysydd o gyflawniad mewn perthynas â chwrdd â dyletswyddau cydraddoldeb yn ystod 2018/19 yn yr adroddiad. Er fod meysydd cadarnhaol o gynnydd, roedd rhai materion angen gwella o hyd a manylwyd arnynt yn yr adroddiad.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Bod y Cabinet wedi eu sicrhau y gwnaethpwyd cynnydd ar hyd y flwyddyn o ran cyflawni ein dyletswyddau statudol; a

 

 (b)      Chefnogi’r cynnydd a wnaed yn erbyn y Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2018/19, cyn cyhoeddi’r adroddiad blynyddol ar wefan y Cyngor.