Mater - cyfarfodydd

Audit Committee Annual Report

Cyfarfod: 11/09/2019 - Pwyllgor Archwilio (eitem 31)

31 Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio pdf icon PDF 169 KB

Rhoi gwybod i’r Aelodau fanylion gweithgareddau'r Pwyllgor Archwilio yn ystod 2018/19.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cadeirydd Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio 2018/19 i'w gymeradwyo cyn ei gyflwyno i'w gymeradwyo yn y Cyngor Sir ym mis Hydref. Roedd y trefniant i adrodd yn flynyddol ar weithgareddau a chyflawniadau'r Pwyllgor yn cwrdd ag arfer gorau ac wedi'i adlewyrchu yn y Cylch Gorchwyl wedi'i ddiweddaru. Diolchodd y Cadeirydd i'r Rheolwr Archwilio Mewnol am ei gwaith ar yr adroddiad.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn cymeradwyo'r adroddiad blynyddol ar gyfer 2018/19 cyn ei gyflwyno i'r Cyngor i'w gymeradwyo ar 22 Hydref 2019.