Mater - cyfarfodydd

Forward Work Programme and Action Tracking (E &Y)

Cyfarfod: 19/03/2020 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid (eitem 4.)

4. Rhaglen Gwaith I'r Dyfodol a Olrhain Gweithred pdf icon PDF 82 KB

Pwrpas:        I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg & Chraffu Addysg ac Ieuenctid a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

 

Dogfennau ychwanegol: