Mater - cyfarfodydd

Strategic Risk Management Update

Cyfarfod: 11/09/2019 - Pwyllgor Archwilio (eitem 29)

29 Diweddariad o’r Strategaeth Rheoli Risg pdf icon PDF 207 KB

Darparu trosolwg o ddull strategol Rheoli Risg.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr adroddiad a roddodd drosolwg lefel uchel o'r dull strategol o reoli risg.

 

Defnyddiwyd y model pedwar blwch yn yr adroddiad ar gyfer nodi a dwysáu risgiau sy'n dod i'r amlwg ar y cam cywir. Nodwyd hefyd enghreifftiau o risgiau o Gynllun cyfredol y Cyngor. Byddai adroddiad llawn ar y Strategaeth Rheoli Risg wedi'i diweddaru yn cael ei drefnu ar gyfer y cyfarfod nesaf.

 

Cyfeiriodd y Cynghorydd Dunbar at yr enghraifft ar y Strategaeth Ddigartrefedd a rhoddodd y Prif Weithredwr ddiweddariad byr iddi ar ystod o fentrau gan gynnwys datrysiadau tai â chymorth.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Bod y Pwyllgor yn cael ei sicrhau gan ddull strategol y Cyngor o reoli risg; a

 

 (b)      Bod y Pwyllgor yn derbyn fersiwn ddiwygiedig o'r Strategaeth Rheoli Risg yn y cyfarfod nesaf.