Mater - cyfarfodydd

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Cyfarfod: 20/11/2019 - Pwyllgor Archwilio (eitem 48)

48 Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol pdf icon PDF 99 KB

Ystyried Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol yr Adran Archwilio Mewnol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Archwilio Mewnol y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol bresennol i’w hystyried, gan gynnwys crynodeb o’r newidiadau.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Derbyn y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol; ac

 

(b)       Awdurdodi’r Rheolwr Archwilio Mewnol,  trwy ymgynghori â Chadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor, i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, wrth i’r angen godi.