Mater - cyfarfodydd

Audit Committee Action Tracking

Cyfarfod: 29/01/2020 - Pwyllgor Archwilio (eitem 57)

57 Olrhain Gweithred pdf icon PDF 79 KB

Rhoi gwybod i’r Pwyllgor am y camau gweithredu sy’n codi o’r pwyntiau a godwyd mewn cyfarfodydd Pwyllgor Archwilio blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Archwilio Mewnol yr adroddiad diweddaru ar gamau a gododd o gyfarfodydd blaenorol. Byddai’r wybodaeth ddiweddaraf ar ddyled heb eu casglu’r Bwrdd Iechyd i’r Cyngor yn cael ei rannu â’r Pwyllgor yn dilyn y cyfarfod.

 

PENDERFYNWYD:

 

Derbyn yr adroddiad.