Mater - cyfarfodydd

Audit Committee Action Tracking

Cyfarfod: 20/11/2019 - Pwyllgor Archwilio (eitem 47)

47 Olrhain Gweithred y Pwyllgor Archwilio pdf icon PDF 84 KB

Rhoi gwybod i’r Pwyllgor am y camau gweithredu sy’n codi o’r pwyntiau a godwyd mewn cyfarfodydd Pwyllgor Archwilio blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Archwilio Mewnol yr adroddiad diweddaru ar gamau sy’n codi o gyfarfodydd blaenorol.

 

Cynigiwyd yr argymhelliad yn yr adroddiad gan y Cynghorydd Woolley ac fe’i heiliwyd gan y Cynghorydd Collett.

 

PENDERFYNWYD:

 

Derbyn yr adroddiad.