Mater - cyfarfodydd

Treasury Management Annual Report 2018/19

Cyfarfod: 24/09/2019 - Cabinet (eitem 60)

60 Adroddiad Blynyddol Rheoli’r Trysorlys 2018/19 pdf icon PDF 271 KB

Pwrpas:        Cyflwyno drafft Adroddiad Blynyddol Rheoli'r Trysorlys ar gyfer 2018/19 i'r Aelodau i'w argymell i'r Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Banks yr adroddiad a oedd yn cyflwyno drafft Adroddiad Blynyddol Rheoli'r Trysorlys ar gyfer 2018/19 i’w argymell i’r Cyngor ei gymeradwyo.

 

                        Yn unol â Rheolau Gweithdrefn Ariannol y Cyngor, adolygwyd yr Adroddiad Blynyddol gan y Pwyllgor Archwilio ar 10 Gorffennaf 2019 i’w gyflwyno i’r Cyngor ar 22 Hydref 2019 yn amodol ar argymhelliad y Cabinet i’w gymeradwyo.

 

PENDERFYNWYD:

           

            Bod drafft Adroddiad Blynyddol Rheoli'r Trysorlys 2018/19 ac Adroddiad Drafft Canol Blwyddyn 2018/19 yn cael eu cymeradwyo a'u hargymell i'r Cyngor.